Na 3,5 jaar is het Sika gelukt om de overnamestrijd met Saint-Gobain te beëindigen en een zelfstandige toekomst zeker te stellen.

Daarmee kan een streep worden gezet onder het langste overnamegevecht in de Europese geschiedenis. Sika, de familie Burkard en Saint-Gobain hebben contracten getekend die het overnameconflict beëindigen én netjes oplossen. Deze contracten vormen de basis voor het toekomstige succes van Sika en waarborgen onze zelfstandigheid. Wanneer tijdens de komende Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders de gewijzigde aandelenstructuur - 1 aandeel, 1 stem - wordt aangenomen, heeft Sika al haar doelen bereikt als het gaat om een zelfstandige toekomst met een krachtige, solide financiële basis. De belangrijkste punten uit de contracten:

  • Saint-Gobain (SG) koopt de Schenker-Winkler Holding (kortweg SWH) van de familie Burkard; in deze holding zijn de aandelen van de familie ondergebracht.
  • SG/SWH verkoopt bijna 7% van deze aandelen aan Sika voor een bedrag van 2,08 miljard Zwitserse Franc (zo'n 1,8 miljard Euro). Saint-Gobain houdt met bijna 11% van de aandelen een minderheidsbelang in Sika voor minimaal 2 jaar, maar krijgt geen vertegenwoordiging in de Raad van Commissarissen. Er is een pakket aan restricties van toepassing op de Saint-Gobain aandelen, die allemaal verhinderen dat SG Sika alsnog overneemt.
  • Sika belegt op 11 juni a.s. een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders om de belangrijkste punten uit de contracten te laten bekrachtigen. Saint-Gobain zal in deze bijeenkomst op alle punten in het voordeel van Sika stemmen.
  • De 3 familie-vertegenwoordigers in de Raad van Commissarissen (Urs Burkard, Jürgen Tinggren en Willi Leimer) hebben hun functie met onmiddellijke ingang neergelegd.
  • Alle lopende rechtszaken zijn stopgezet.

 

Uitgebreidere informatie is terug te vinden op www.sika.com.

Paul Schuler

Namens Paul Hälg (voorzitter Raad van Commissarissen) en Paul Schuler (voorzitter Hoofddirectie) brengen wij met plezier hun bijzondere woorden van dank over aan
alle Sika-medewerkers:

"Een speciaal dankjewel aan alle Sika-collega's over de hele wereld, onze aandeelhouders en de onafhankelijke commissarissen! Zonder jullie betrokkenheid en toewijding was deze goede afloop nooit mogelijk geweest.  

Paul Hälg

De medewerkers hebben de afgelopen jaren uitzonderlijke prestaties geleverd om de verkoop- en winstcijfers naar recordhoogte te brengen. Dit heeft in zeer grote mate bijgedragen aan de ongekend sterke ontwikkeling van onze aandelenkoers, waardoor deze oplossing haalbaar werd. Laten we nu vooruit kijken naar de succesvolle toekomst van Sika als onafhandelijke onderneming.

Met vriendelijke groet, Paul Hälg & Paul Schuler"