Wereldwijd hebben wij gewaardeerde samenwerkingsverbanden en partners zoals keuringsinstituten en sportfederaties. Internationaal werken wij nauw samen met instellingen als IST, Universiteit van Gent, NBI, FMPA en Labosport. Nationaal is KIWA-ISA Sport (NOC*NSF) een belangrijke partner. Neem voor meer informatie contact op met

Samenwerking BSW
BSW

Wij en BSW hebben het duurzame partnership versterkt met een exclusieve samenwerking in Nederland. Beide ondernemingen staan voor topkwaliteit en erkennen dat dit de basis is voor een nog intensievere samenwerking. “De basis is vertrouwen” betekent; vertrouwen in het partnership en vertrouwen in topkwaliteit sportvloeren.

Partner - FIBA
FIBA

FIBA is de internationale overkoepelende organisatie van basketbalbonden.

Partner - IHF
IHF

De IHF is een non-profit organisatie en is door het Internationaal Olympisch Comité erkend als enige vertegenwoordiger van het internationale handbal.

Partner - IAKS
IAKS

Het IAKS is wereldwijd nummer 1 op het gebied van design, constructie, vormgeven en onderhouden van sportfaciliteiten en sportgeoriënteerde vrijetijdsbesteding.

Partner - DGBC
DGBC

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft tot doel duurzaamheid in de bouwsector meetbaar te maken door het ontwikkelen van een duurzaamheidslabel waarmee gebouwen uniform kunnen worden geclassificeerd.

Partner - DEKRA
DEKRA

DEKRA is een onderneming gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consultancy, metingen en inspecties, keuringen, testen en certificatie.

Partner - Ecospecifier
Ecospecifier

Het doel van Ecospecifier is om duurzame en ecologisch verantwoorde materialen te promoten bij professionals in de bouw, zoals architecten, ontwerpers, bouwers en voorschrijvers.

Partner - MVO
MVO Nederland

MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; het startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Partner - Olympisch Netwerk Nederland
Olympisch Netwerk Nederland

De regionale Olympische Netwerken van het NOC*NSF willen iedereen inspireren, activeren en verbinden aan het (top)sportklimaat van ons land. Als eerste bedrijfspartner zal Descol binnen het Olympisch Netwerk het doel helpen uitdragen en activiteiten ontwikkelen.

Partner - Responsible Care
Responsible care

Het Responsible Care programma is een vrijwillig initiatief van de wereldwijde chemische industrie, waaraan Descol en Sika zich committeren.

Partner - WBCSD
WBCSD

De World Business Council for Sustainable Development is een wereldwijde vereniging van ongeveer 200 CEO's van bedrijven, die zich uitsluitend bezighoudt met het bedrijfsleven en duurzame ontwikkeling.

Partner - USGBC
USGBC

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is een internationaal erkend evaluatie- en certificatiesysteem voor duurzaam bouwen, opgezet door de US Green Building Council.

SQS

The Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) is Zwitserlands voorlopende organisatie voor certificatie en waardebepaling. Ze zijn opgericht in 1983 als één van de eerste organisaties in deze branche. Nu opereert SQS internationaal en ze hebben 150 vaste werknemers in Zwitserland, Frankrijk en Italië en meer dan 250 freelancers rond de wereld.

KIWA isa Sport

Kiwa ISA Sport B.V. (handelsnaam: Kiwa ISA Sport) is een onafhankelijk en professioneel kennisinstituut voor kwalitatief goede, duurzame en veilige sportaccommodaties. Kiwa ISA Sport is een dochterorganisatie van Kiwa. De belangrijkste werkzaamheden van Kiwa ISA Sport zijn het onafhankelijk adviseren over sportvoorzieningen, het verrichten van onderzoek en het keuren van (inter)nationale sportaccommodaties.

VSG

Vereniging Sport en Gemeenten is hét platform van gemeenten voor doorontwikkeling en positionering van sport en bewegen als bindend element in de samenleving. Zorgen dat sport- en beweegactiviteiten voor alle burgers toegankelijk, in de buurt aanwezig en veilig zijn, vormen samen met het stimuleren van een gezonde levensstijl, speerpunten. Ook is ‘Sport en bewegen’ een waardevolle partner om doelstellingen op andere beleidsvelden te realiseren, zoals onderwijs, zorg, stedelijke ontwikkeling en citymarketing.