De perfecte wandbekleding voor sportfaciliteiten

Wandbekleding in sport- en fitnessfaciliteiten is in eerste instantie bedoeld om de sporter te beschermen wanneer hij/zij tegen de wand valt of botst. Daarnaast zet de wandbekleding samen met de sportvloer een belangrijke architectonische toon voor de totale uitstraling van de sportfaciliteit. In sport- en fitnessfaciliteiten wordt de samenstelling van vloer, wand en plafond op basis van een oplossend vermogen gekozen, denk daarbij bijvoorbeeld aan de akoestiek en de sterkte van de te gebruiken materialen.

 

Verbetering akoestiek voor zowel sporthallen en fitness
De geluidsoverlast kan verminderd worden door het toepassen van Pulastic® Soundwall, een geluidsabsorberende oplossing voor wand en plafond. De slechte akoestiek in sportzalen veroorzaakt stemproblemen, gehoorproblemen en uitval van vakleerkrachten. Een slechte akoestiek is vanaf nu niet langer onvermijdelijk. Elke sportzaal kan worden verbeterd met de Pulastic® Soundwall.

De Pulastic® Soundwall scoort uitmuntend!

Door middel van een akoestiekmeting kan exact worden vastgesteld waar en hoeveel m2 wandbekleding geplaatst moet worden om te voldoen aan de gestelde eisen.  

De gemeten absorptiewaarden van het vulmateriaal geven de volgende waardes:
1. De wandbekleding met een dikte van 70mm absorbeert 100% van al het storende geluid dat in de ruimte wordt geproduceerd. Geen enkel ander systeem in de markt haalt deze waarden!

2. De wandbekleding met een dikte van 40mm absorbeert 70% van al het storende geluid dat in de ruimte wordt geproduceerd. Dat is nog steeds bijzonder hoog.

 

Hoogste score bal-impact-test
De Pulastic® Soundwall behaalde de hoogst haalbare score bij de Kiwa/ISA Sport bal-impact-test en is daardoor zeer duurzaam te noemen.

 

De Pulastic® Sound Wall wordt geproduceerd en geïnstalleerd door de
professionele vakmensen van MetroXL en is exclusief verkrijgbaar bij Sika Nederland BV / Locatie Deventer Pulastic® sportvloeren.